Pracownia plastyczna

Posiadamy własną pracownię plastyczną, której działania są ściśle skoordynowane z naszym studiem DTP.

Prace projektowe wymagają zaangażowania najlepszych plastyków, których opinie i działania mają kluczowe znaczenie dla efektowności i skuteczności reklamy. Z doświadczenia wiemy, że nic nie jest w stanie zastąpić "wrażliwego oka" plastyka.

Zlecając nam wykonanie reklamy oddajesz projekt do rąk całej rzeszy specjalistów z różnych dziedzin.